д-р Мартин Кирилов Белов

главен асистент по Конституционно право

в ЮФ на СУ “Св. Климент Охридски” 

 

Мартин Белов е роден на 07.09.1979 г. в гр. София.

 

Висше образование

Юридически факултет на СУ “Св. Климент Охридски” (2004),

магистър по право, завършил с отличен успех.

Научни степени

Доктор по право (2009). Тема на дисертацията: “Пряка демокрация – национални и сравнителноправни аспекти”.

Специализации

 1. Институт по федерализъм, Фрибур, Швейцария (2014)
 2. Макс-Планк институт за европейска правна история, Франкфурт на Майн, ФРГ (2011)
 3. Макс-Планк институт за сравнително и международно публично право, Хайделберг, ФРГ (2009)
 4. Дрезденски университет, ФРГ (2006)
 5. Кьолнски университет, ФРГ (2006, 2009)
 6. Гентски университет, Белгия (2004)
 7. Страсбургски университет, Франция (2003)
 8. Хамбургски университет, ФРГ (2002 - 2003)
 9. Европейска академия по теория на правото, Белгия (2001)
 10. Виенски университет, Австрия (2001)
 11. Специализация “Общество и право на Германия”, ZEDES “Germanicum” (1999-2001)
 12. Бременски университет, ФРГ (2000)

Отличия и стипендии

Специална награда за академични постижения на Виенския университет (2001)

Стипендиант на:

-          Фондация Константин и Зиновия Кацарови;

-           Център за академични изследвания;

-           Европейската комисия;

-          Немска служба за академичен обмен (DAAD);

-          Европейска академия по теория на правото (EALT);

-          Виенски университет;

-          Страсбургски университет; 

-          Институт по немско и европейско право.

Професионален опит

 1. Постоянни академични позиции 
 • Главен асистент по Конституционно право в Юридическия факултет на СУ “Св. Климент Охридски” (2011 - досега)
 • Старши асистент по Конституционно право в Юридическия факултет на СУ “Св. Климент Охридски” (2009 - 2011)
 • Редовен асистент по Конституционно право в Юридическия факултет на СУ “Св. Климент Охридски” (2008-2009)
 • Преподавател по Конституционно право на Федерална република Германия и Европейско право в ZEDES “Germanicum” (2005-2010)
 • Хоноруван преподавател по Конституционно и Сравнително конституционно право в департамент “Право” на Нов български университет (2005 - 2016) 
 1. Други академични позиции, свързани с временен преподавателски и изследователски опит 
 • Гост-преподавател по Сравнително конституционно право в Scuolla Superiore Sant’Anna, Пиза, Италия (2016)
 • Гост-преподавател по Сравнително конституционно право в университета LUISS “Guido Carli”, Рим, Италия (2016)
 • Постоянен гост-преподавател в Държавната академия на Саксония, ФРГ (2016 - досега)
 • Лектор по Европейско и Сравнително конституционно право на семинар, организиран от Европейския парламент, Люксембург (2016)
 • Гост-преподавател по Сравнително конституционно право във Варшавския университет, Полша (2015)
 • Гост-преподавател по Сравнително конституционно право в Университета на Лодз, Полша (2015)
 • Гост-изследовател в Института по федерализъм, Фрибур, Швейцария, (2014)
 • Проектен изследовател в Центъра за академични изследвания, София, България (2013-2014)
 • Гост-преподавател по Сравнително конституционно право в Лисабонския университет, Португалия) (2012)
 • Експерт на Фондация за развитие на правосъдието (2011 - досега)
 • Гост-преподавател по Сравнително конституционно право в Държавния университет на Милано (Италия) (2011)
 • Проектен научен сътрудник към Макс-Планк институт по европейска правна история, Франкфурт на Майн, ФРГ (2010- 2012)
 • Наблюдател на национални и местни референдуми и избори в Швейцария (2009 - 2010)
 • Гост-преподавател по Сравнително конституционно право в Кьолнския университет (ФРГ) (2007-2009)
 • Редовен докторант по Конституционно право в Юридическия факултет на СУ “Св. Климент Охридски” (2006-2008)
 • Хоноруван асистент в Юридическия факултет на СУ “Св. Климент Охридски” (2005-2006)
 • Сътрудник по проект “Съдебната власт в България в контекста на присъединяването към ЕС: реформа на следствието и прокуратурата” към Центъра за изследване на демокрацията (2005) 
 1. Административни и други позиции 
 • Академичен ръководител на Лятното училище по Европейско конституционно и административно право на ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“ (2016 - досега)
 • Координатор на Университетската агенция на франкофонията за ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“ (2016 - досега)
 • „Еразмус“ координатор на ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“ (2015 - досега)
 • Външен консултант на Народното събрание на Република България (2011-2012)
 • Законодателен сътрудник към Народното събрание на Република България (2004-2005)

Членство в научни организации, съвети и комисии

1.      Член на Борда на координаторите на Централно и източно европейския форум на младите правни, политически и социални теоретици (2014 г. - досега) 

2.      Член на Съюза на учените в България, секция „Право“ (2014 г. - досега) 

3.      Член на Комисията по качество на обучението на Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски" (2011 г. - досега) 

4.      Член на Факултетния съвет на Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски" (2011 г. - досега) 

5.      Българска асоциация по философия на правото и социална философия:

- член на ръководството отговарящ за международната дейност (2010 г. - досега)

- член (2003 г. - досега)

Участие в международни научни проекти

 1. Избори, свързани с икономическия и валутен съюз. Изборът за Европа след Маастрихт (Залцбургски център за изследвания на ЕС, Залцбургски Университет, Австрия) (2016 - 2018)
 2. Конституциите на държавите-членки на ЕС и европейската интеграция (Залцбургски център за изследвания на ЕС, Залцбургски Университет, Австрия) (2016)
 3. Варианти на демокрацията (Университет в Осло, Норвегия и Университет в Гьотеборг, Швеция) (2015-2016)
 4. Ролята и бъдещето на националните конституции в европейското и глобалното управление (VII рамкова програма, Университет на Кент, Великобритания) (2014)
 5. Човешкото достойнство в Европа (Университет на Люцерн, Швейцария) (2014-2016)
 6. Хартата за основните права на ЕС и нейното прилагане от националните съдилища (Университет Париж Сорбона, Франция) (2014-2017)
 7. Изграждане на конституционни правила за балансиран бюджет (Букурещки университет, Румъния) (2014-2017)
 8. Административно право и административна реформа в Източна Европа (Оксфордски университет, Великобритания) (2012-2013)
 9. Конституционното право на държавите-членки на ЕС (Радбоут университет, Ниймеген, Нидерландия) (2012-2013)
 10. Изграждане на националните правни системи в постосманска Югоизточна Европа. Деконструкция, формиране и трансфер на нормативност (Макс-Планк институт по европейска правна история, Франкфурт на Майн, ФРГ) (2010-2012)
 11. Конституционните системи на Централно и Източноевропейските държави (Университетът на Печ, Унгария) (2010)

Участие в български научни проекти

 1. Върховенството на правото като отговор на финансовата и икономическа престъпност (фондация „Конрад Аденауер“ и Фондация за развитие на правосъдието) (2013)
 2. Правосъдието между фактите и нормите (Фондация за развитие на правосъдието) (2012)
 3. Римско и съвременно публично право (СУ „Св.Климент Охридски“ в сътрудничество с няколко испански университета) (2012)
 4. Равенството – път към прогрес (Комисия за защита от дискриминация и Фондация за развитие на правосъдието) (2011)
 5. “Национални и европейски измерения на съвременния конституционализъм”, (СУ „Св.Климент Охридски“) (2009)
 6. 130 години български конституционализъм – проблеми и тенденции (СУ „Св.Климент Охридски“) (2008)

Участие в научни конференции

 1. 4-та конференция на Европейското общество по сравнителна правна история „Култура, идентичност и правен инструментализъм“ (Гданск, Полша) (2016)
 2. 8-ми централно и източно европейски форум на младите правни, политически и социални теоретици „Преоценка на социално-политическия и правен преход в Централна и Източна Европа – теоретични перспективи“ (Будапеща, Унгария) (2016)
 3. Ежегодна конференция на Rotterdam Law Network посветена на юридическото образование (Констанц, ФРГ) (2016)
 4. Сравнителноправна методология и национална конституционна идентичност (Тренто, Италия), (2015)
 5. 7-ми централно и източно европейски форум на младите правни, политически и социални теоретици „Глобалното управление и неговите ефекти върху държавата и правото“ (София, България) (2015)
 6. Законът на правото или правото на закона (София, България) (2015)
 7. Право и права (София, България) (2015)
 8. Кръгла маса на Международната асоциация по конституционно право „Изграждане на конституционни правила за балансиран бюджет“ (Букурещ, Румъния), (2014)
 9. Конституционализъм и преход в Източна Европа: 25 години по-късно (София, България) (2014)
 10. Оценка на отзивчивостта на Европейския съюз към конституционните права: съхраняване на лични данни, европейска заповед за арест и отвъд тях (Кентърбъри, Великобритания), (2014)
 11. IX Световен конгрес на Международната асоциация по конституционно право „Конституционни предизвикателства – глобални и локални“ (Осло, Норвегия), (2014)
 12. 6-ти централно и източно европейски форум на младите правни, политически и социални теоретици (Загреб, Хърватска) (2014)
 13. 135 години демократична конституционна традиция в България (София, България) (2014)
 14. 135 години български парламентаризъм (София, България) (2014)
 15. Политическата мобилизация в Източна Централна и Югоизточна Европа (Регенсбург, ФРГ) (2014)
 16. Пряката демокрация в интердисциплинарен и международен контекст (Дрезден, ФРГ) (2013)
 17. Конституционно правосъдие и демокрация (Белград, Сърбия) (2013)
 18. Ролята на местното самоуправление в развитието на територията: руски и европейски опит (Санкт Петербург, Русия) (2013)
 19. 5-ти централно и източно европейски форум на младите правни, политически и социални теоретици (Грайфсвалд, ФРГ) (2013)
 20. Административно право и административна реформа в Източна Европа (София, България) (2012) 
 1. Конституционни гаранции и механизми за закрила на основните права и свободи (София, България) (2012)
 2. Социални функции и правна природа на основните права и свободи (София, България) (2012)
 3. Правата на човека като пациент (София, България) (2012)
 4. Римско и съвременно публично право (София, България) (2012)
 5. Съдебната власт между фактите и нормите (София, България) (2012)
 6. Нормативни измерения на интимността (София, България) (2012)
 7. Висш съдебен съвет – какви промени са нужни и защо? (София, България) (2012)
 8. Фискалният пакт и кризите на еврото днес и утре (София, България) (2012)
 9. Конституцията на Република България - 20 години по-късно – необходима ли е конституционна реформа? (София, България) (2011)
 10. Възникване на националните правни системи в постосманска Югоизточна Европа. Деконструкция, формиране и трансфер на нормативност (Франкфурт на Майн, Германия, 2010)
 11. 20 години от приемането на Четвъртата българска конституция – конституционен консенсус и конституционни конфликти (София, България) (2010)
 12. Европейският съюз след Лисабонския договор - по-близо до гражданите? (София, България) (2010)
 13. Европейски измерения на съвременния конституционализъм (София, България) (2009)
 14. Национални измерения на съвременния конституционализъм (Боровец, България) (2009)
 15. Културен трансфер и културен конфликт (София, България) (2009)
 16. Ден на информационните технологии в ЮФ на СУ “Св. Климент Охридски” (София, България) (2009)
 17. 130 години български конституционализъм – съвременните тенденции (София, България) (2008)
 18. VII международен уъркшоп за млади учени “Европа – континент на емиграцията? Правни предизвикателства при конструирането на европейска миграционна политика” (Берлин, Германия) (2008)
 19. 130 години български конституционализъм – класическите проблеми (Св. Влас, България) (2008)
 20. Международна научна конференция “Информатиката в научното познание” (Варна, България) (2008)
 21. Властова промяна в държавите от Централна и Източна Европа (Кьолн, Германия) (2008)
 22. Академична вечер на ZEDES “Germanicum” (София, България) (2007)
 23. Проблеми на избирателното законодателство в България (София, България) (2006)
 24. XXI-ви световен конгрес на IVR на тема ”Право и политика” (Лунд, Швеция) (2003)
 25. Юридическа аргументация (Хамбург, Германия) (2003)
 26. Епистемология и методология на сравнителното право в светлината на европейската интеграция (Брюксел, Белгия) (2002)
 27. Защитата на потребителите в немското и европейското право (Св. Влас, България) (2002)
 28. Актуални проблеми на българското наказателно право (Св. Влас, България) (2002)
 29. Актуални проблеми на немското и европейското търговско право (Велико Търново, България) (2002)

Преподавани предмети

I. Преподавани предмети на постоянни академични позиции:

Софийски университет “Св. Климент Охридски”:

 • Конституционно право (2005 г. - досега)
 • Сравнително конституционно право на държавите - членки на Европейския съюз (лекции) (2010 г. - досега) (на английски език)
 • Сравнително конституционно право (2005 - досега)
 • Наднационален конституционализъм (2016 – досега)
 • Институции и процес на взимане на решения в Европейския съюз (2009 г. – 2015 г.)
 • Конституционната демокрация в многостепенния конституционализъм на Европейския съюз (2009 г. – 2017 г.) (на английски език)
 • Въведение в теорията на държавата и правото (2014 г. - досега) (на английски език)

  Нов български университет – департамент “Право”:

 • Сравнително конституционно право (2007 - 2016)
 • Конституционно право (2005 – 2009)
 • Основни права на човека (2007-2009)
 • Международна уредба правата на човека (2007-2009)
 • Избирателни системи и процедури (2007-2008)
 • Федерации и федерализъм (2006 – 2008)
 • Европейско право I част (2006 – 2007)
 • Европейско право II част (2006 – 2007)
 • Обща теория на правото (2006 – 2007)

  ZEDES “Germanicum”:

 • Конституционно право на ФРГ (2005-2009) (на немски език)
 • Европейско право (2006-2009) (на немски език)
 • Въведение в правото (2008-2009) (на немски език)

II. Курсове и лекции, преподавани като гост-преподавател, гост-професор или „Еразъм“ гост-преподавател:

 1. Scuolla Superiore Sant’Anna, Пиза, Италия – Сравнително конституционно право (Територия и конституция) (2016) (на английски език)
 2. Университет LUISS “Guido Carli”, Рим, Италия – Сравнително и европейско конституционно право (Финансов конституционализъм) (2016) (на английски език)
 3. Европейски парламент, Люксембург (семинар за юристи и юристи-лингвисти, работещи в администрацията на Европейския парламент) – Парламентарен имунитет – статус на депутатите в конституционните системи на държавите-членки на ЕС и в правото на ЕС (2016) (на английски език)
 4. Варшавски университет, Полша – Сравнително конституционно право (Конституционно правосъдие) (2015) (на английски език)
 5. Университет на Лодз, Полша – Сравнително конституционно право (Политически партии и партийни системи) (2015) (на английски език)
 6. Университет за кооперативно образование (Дрезден, Баутзен) – Европейско и сравнително конституционно право (2015) (на немски език)
 7. Лисабонски университет, Португария – Сравнително конституционно право (Пряка демокрация) (2012) (на английски език)
 8. Държавен университет на Милано, Италия – Сравнително конституционно право (Българската конституционна система) (2011) (на английски език)
 9. Кьолнски университет, Германия – Сравнително конституционно право (Българската конституционна система) (2007-2009) (на немски език)

Езици

Английски език - отлично

Немски език - отлично

Френски език – много добре

Руски език – много добре